آشنایی مشاهیر حسابداری ایران – استاد سید حسن سجادی نژاد

تنها راه سپاسگزاری از تلاش بزرگان و مشاهیر کشورمان ،زنده نگه داشتن نام و یادشان با مطالعه زندگی نامه وادامه دادن مسیر آنهاست.

لذا برآن شدیم جهت انجام این مهم ، زندگی نامه مشاهیر و بزرگان رشته حسابداری ایران را در جهت ارتقاء سطح کیفی حسابدرای در کشور و مطالعه حسابداران گرامی گردآوری نماییم.

روابط عمومی شرکت حسابداری و حسابرسی محاسبان خبره

قسمت چهارمزندگینامه استاد سید حسن سجادی نژاد

استاد سید حسن سجادی نژاد در اسفندماه ۱۲۹۶ در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. پیش از آنکه در آذر ماه ۱۳۱۵ از طرف بانک ملی ایران برای تحصیل در رشته حسابداری عازم انگلستان شود، علاوه بر تحصیلات متوسطه و دریافت دیپلم علمی، در رشته ریاضیات عمومی، فیزیک و شیمی نیز کسب علم کرد.

در سال ۱۳۲۳ (۱۹۴۵ میلادی) به عضویت وابسته انجمن حسابداران خبره انگلستان و در سال ۱۳۳۸ (۱۹۶۰ میلادی) به عضویت پیوسته آن انجمن درآمد. در سال ۱۳۲۴ پس از پایان تحصیلات عالی در انگلستان، به ایران برگشت و از سال ۱۳۳۰ به اتفاق تنی چند از هم دوره های خود مامور خدمت در شرکت نفت شد و خدمتش در آنجا تا زمان بازنشستگی ادامه یافت.

حاصل عمر پربار ایشان، انبوهی از آثار آموزشی و تخصصی است. و از این دستاورد، آنچه منتشر شده بدین شرح است:

حسابداری مقدماتی (به همراهی آقای ابوالقاسم خردجو) سال ۱۳۳۸
اصول هزینه یابی و حسابداری صنعتی (جلد۱) سال ۱۳۴۰
اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی (جلد۱) سال ۱۳۴۲
اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی (جلد۲) سال ۱۳۴۳
اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی (جلد۳) سال ۱۳۴۴
اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی (جلد۴) سال ۱۳۴۷
اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی (جلد۵) سال ۱۳۴۶
حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت (جلد ۱) سال ۱۳۵۶
حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت (جلد ۲) سال ۱۳۵۶
حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت (جلد ۳) سال ۱۳۵۷
حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت (جلد ۴) سال ۱۳۶۸
اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی (جلد۱) سال ۱۳۶۷
اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی (جلد۲) سال ۱۳۷۶
فرهنگ اصطلاحات حسابداری سال ۱۳۷۶ با همکاری آقایان ملک آرایی و نظری

دکتر حسن سجادی نژاد روز دهم شهریور ۱۳۶۷ چشم از جهان فروبست.

نوشته های مرتبط