نکات بسیار مهم درباره نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

با توجه به اهمیت دفاتر قانونی ، نکاتی بسیار مهم درباره نحوه نگهداری دفاتر قانونی را جهت استفاده حسابداران و مدیران شرکت ها را ارایه می شود.   نکته شماره ۱ [...]
بیشتر بدانید نکات بسیار مهم درباره نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی

موارد مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد .در این مطلب موارد مغایرت استانداردهای [...]
بیشتر بدانید موارد مغایرت استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی